Merode Hockey is een erkende sportclub die fiscale attesten mag uitschrijven voor de kinderopvang tijdens de hockeystage. Op die manier kunt u de deelnamekost voor een deel recupereren. 

Per kind kan tot 11,20 euro per dag afgetrokken worden. Dat betekent dat voor een sportkamp van 5 dagen, 56 euro kan afgetrokken worden. Is de totale prijs van het sportkamp lager dan 56 euro, dan kan uiteraard slechts de totaalprijs afgetrokken worden.

Het fiscaal attest is beschikbaar in het begin van het kalenderjaar volgend op het kampje in twizzit < media. Niet leden ontvangen dit attest per mail.

Meer informatie ivm de voorwaarden en wetgeving kunt u terugvinden op de site van het Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid www.isbvzw.be – fiscale aftrekbaarheid van sportkampen

PS: Deze informatie wordt verschaft behoudens toekomstige veranderingen en zonder enige nadelige erkentenis.