Nieuw sinds seizoen 2018-2019 is de ledenparticipatie. Ieder lid betaalt eenmalig een participatie. Deze participatie helpt de club om haar eigen infrastructuur te financieren.

Het bedrag van de ledenparticipatie wordt bij correcte uitschrijving uit de club (voorwaarden correcte uitschrijving zie LINK) op het eerste verzoek terugbetaald. Indien niet correct uitgeschreven, wordt een administratieve kost van 75,00 €  aangerekend. Dit bedrag dekt bonds- en andere administratieve kosten. De U5- en U6-leden betalen 25,00 € administratieve kosten.

Je kan natuurlijk ook beslissen om de som na uitschrijving uit sympathie aan de club te schenken.

De ledenparticipatie bedraagt:

 Leden per familie                  Nieuw lid

                1                                200 €

                2                                400 €

                3                                600 €

                4                                600 €