Wekelijks wordt er 1 of 2 keer getraind, behalve tijdens de winterstop en schoolvakanties. Er wordt getraind op ons veld in de Populierendallaan 111 in Grimbergen.

Het exacte uur hangt af van het team waarin je speelt. 

Er wordt verwacht van iedere speler om maximaal tijdens trainingen aanwezig te zijn en ten laatste 15 min. voor aanvang aanwezig te zijn op de club zodat de training tijdig van start kan gaan.

Je dient je aanwezigheden ook tijdig door te geven via Twizzit zodat de trainer op voorhand een overzicht heeft van het aantal aanwezigen en op basis hiervan haar/zijn training kan voorbereiden.

Hieronder kan je het trainingsschema terugvinden voor seizoen 2024-2025:

Dit is het trainingsschema voor de ploegen die indoor spelen: