Onze club is een plaats waar iedereen met plezier kan samenkomen om gezellig te vertoeven of om op een wedstrijd aanwezig te zijn ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, uiterlijk of overtuiging. Kortom we zien Merode als een veilige en toffe omgeving.

We willen als club niet blind zijn voor situaties waarbij sprake is van discriminatie, pesterijen, geweld of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Onze leden worden meer en meer geconfronteerd met onaangepast gedrag van bepaalde spelers, mensen, ouders, supporters, enz, zowel op als naast het veld.

Wil je als speler, ouder of supporter, daarover je hart luchten bij iemand? 

Heb je het gevoel dat de omstandigheden de ploeg overstijgen? 

Weet dan dat er in de club iemand is die naar jouw verhaal zal luisteren, namelijk onze club API.

API staat voor AanspreekPunt Integriteit. Een vertrouwenspersoon dus.

Zoë Vercouter neemt vanaf dit seizoen deze functie op zich. 

Zoë is studente logopedie en audiologie, trainster van twee ploegen en speelster bij de Merode Dames.

Vanuit haar ervaring (vroeger zelf gepest geweest) wil ze helpen een veilige omgeving te creeren op de club.

Je kan Zoë aanspreken als je haar op de club ziet, maar je kan haar ook bereiken via vertrouwenspersoon@hcmerode.be.