Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s:

(1) het uitdragen van positieve waarden;

(2) het bannen van alle vormen van discriminatie;

(3) het nemen van preventieve en curatieve maatregelen;

(4) het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport;

(5) het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

De ondertekenaars van het charter verbinden zich er toe om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Ook Merode Hockey ondertekende de verklaring.

Hier kan je de de volledige tekst van de Panathlonverklaring lezen.