Het lidmaatschap wordt elk seizoen stilzwijgend verlengd. Wie het volgende seizoen niet meer wil hockeyen, dient zijn lidmaatschap tijdig op te zeggen. Onze club (Merode Hockey) heeft beslist dat een uitschrijving via deze link rechtsgeldig en voldoende is om u of uw kind als lid uit te schrijven. Dit dient te gebeuren tussen begin mei en 15 juni van het lopende seizoen. 

Meldingen aan coach, trainer of manager zijn uiteraard GEEN officiële uitschrijvingen.

Bij uitschrijving NA 15 juni ben je wel 75,00 € verschuldigd voor Bonds- en administratieve kosten voor het volgende hockeyseizoen. De U5- en U6-leden betalen 25,00 € administratieve kosten.